WijNederland
Omroep WNL, de omroep van Wij Nederland

WNL is een nieuwe omroep die toegankelijke journalistieke programma’s maakt, vanuit een liberaal-conservatieve grondslag. In de volksmond wordt dit vaak betiteld als “rechts van het midden”.

 

De redactie van WNL kijkt met een andere blik naar de wereld dan BNN-VARA of de KRO-NCRV.

 

We vinden de economische, politieke en maatschappelijke thema’s belangrijk die vaak ook worden geagendeerd door partijen als de VVD en het CDA. Ook het liberale van D66 en de PVV herkennen we, net als de conservatieve kanten van de SGP en de conservatieve kanten die soms zichtbaar worden bij de SP.

 

WNL sluit journalistiek geen enkele stroming uit. Gasten in onze programma’s kunnen van elke politieke kleur zijn. De SP is even welkom als de PVV – en alles daartussen. We hechten er bovendien waarde aan dat wij programma’s brengen met een goed humeur.

 

WNL wil zich als omroep vooral profileren op ondernemerschap, vrijheid van denken, een veilige samenleving en mogelijkheden tot ontplooiing voor iedere burger. Onze leden zijn vooral betrokken burgers.

 

De leden van onze nieuwe omroep voelen dat het conservatieve en liberale geluid binnen de publieke omroep nu niet evenredig is vertegenwoordigd. BNN-VARA richt zich op progressief Nederland en jongeren, AVRO-TROS doet veel aan amusement en hoog- en laagcultuur, en de KRO-NCRV heeft een levensbeschouwelijke missie.

 

WNL wil graag de brede liberaal-conservatieve stroming vertegenwoordigen.

 

Als nieuwe omroep hebben we nu nog weinig zendtijd op televisie. Voornamelijk in de ochtend is er WNL met een toegankelijke ochtendshow en in WNL Op Zondag ontvangen we politici, ondernemers en gasten uit media en cultuur. Vanaf januari is daar het opinieprogramma WNL Opiniemakers bijgekomen, op woensdagavond.

 

Op de radio maken we al WNL Opiniemakers (vrijdag), maar ook het politieke programma WNL Haagse Lobby (maandag), en het middagmagazine WNL Op Zaterdag – met veel aandacht voor economie, politiek, media & cultuur en sportzaken. In de woensdagnacht zijn er onze jonge WNL-journalisten in Nog Steeds Wakker en Nu Al Wakker.

 

Met meer leden krijgen we op termijn recht op meer zendtijd. Daarin willen we programma’s maken, die passen bij onze missie: een stem geven aan het gewone ondernemende en betrokken Nederland. Zodat het in Nederland beter wordt, in plaats van slechter.

 

Doe mee met onze vereniging. Als lid van WNL bouwt u mee aan een echte Omroep voor Wij Nederland. En zo maken we ook de Publieke Omroep een beetje beter.

 

Schermafbeelding 2014-11-14 om 10.25.30

 

 

 

Is Wij Nederland nieuw?

 

Onze vereniging werd in 2009 opgericht onder de noemer Wakker Nederland. Dat was een initiatief van de redactie van De Telegraaf, die met een lezersactie de benodigde eerste 50.000 leden voor een nieuwe omroep bijeen bracht.

 

De omroep mocht alleen toetreden tot het bestel als het zijn naam zou wijzigen en geheel op eigen kracht verder zou gaan. Een omroep is immers een publieke organisatie. De omroep trad toe tot het publieke bestel onder de noemer WNL.

 

Begin 2014 is aan die afkorting een nieuwe lading gegeven: WNL, omroep van Wij Nederland. Daarmee wil de omroep zijn verbindende doelstellingen onderstrepen.

 

Sinds najaar 2010 zendt WNL uit als zelfstandige publieke omroep, met een onafhankelijk bestuur, een ledenraad en een eigen Raad van Toezicht.

 

De omroep kreeg in de zomer van 2014 een positief advies om door te gaan van het Commissariaat voor de Media, de Raad van Cultuur, alsook van de Raad van Bestuur van de NPO. Eerder sprak de Tweede Kamer zich met 138 stemmen uit voor behoud van WNL in een amendement op de Mediawet. De fracties die unaniem voor WNL stemden waren VVD, CDA, PVV, D66, PvdA, GroenLinks en SP.

 

Voor onze programma’s kunt u ook terecht op www.omroepwnl.nl

Lees meer